article-yada
บทความ

พื้นที่ของเยาวชน พื้นที่ของทุกคน : การออกแบบพื้นที่สำหรับเยาวชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

พื้นที่คือคุณภาพชีวิต พื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่กลุ่มอายุที่อาศัยอยู่ภายในเมือง ชุมชนหรือหมู่บ้าน พื้นที่เหล่านี้ถูกออกแบบให้เอื้อต่อการใช้งานที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นลานแอโรบิค

อ่านต่อ »
article-jaruwan-khammuang
บทความ

“หนูน้อยแพรวากับผ้ากกหูก” จากต้นทุนท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ของสภาเด็กและเยาวชน

“ระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร จากบ้านเข้าไปในเมืองไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานของพวกเราเลยครับ” ประโยคบอกเล่าแสดงถึงความมุ่งมั่นที่เปี่ยมล้นผ่านแววตาและน้ำเสียงที่หนักแน่นจาก

อ่านต่อ »