นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

Previous
Next
นวัตกรรมการกำจัดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
ที่มา
การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ตอข้าว เปลือกข้าวโพด ส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น
เกิดเป็นนวัตกรรม
วัสดุปลูกจากนำเปลือกข้าวโพดที่เป็นขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรไปต้ม บดละเอียดและขึ้นรูปเป็น กระถางต้นไม้ รวมถึงนำไปเป็นวัสดุสำหรับการเพาะเห็ดทดแทนขี้เลื่อย ซึ่งจากผลการทดลองของทีมทำให้เห็นว่าต้นไม้และเห็นมีการเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกับการใช้ภาชนะทั่ว ๆ ไป
Previous
Next
นวัตกรรมการกำจัดฟางข้าวเพิ่มมูลค่า และลดมลภาวะทางอากาศ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ที่มา
กระบวนการเผาเศษฟางข้าวของคนในชุมชนที่ทำให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบระบบทางเดินหายใจ ดวงตา โพรงจมูก และเป็นสารพิษที่สะสมในร่างกาย
เกิดเป็นนวัตกรรม
ภาชนะจากเครื่องอัดฟางข้าวด้วยระบบไฮดรอลิคประเภทอัดร้อน เมื่อผสมผสานกับแรงอัดทำให้การขึ้นรูปมีประสิทธิภาพที่ดี ซึ่งสามารถปรับปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ตามภาชนะขึ้นรูป
Previous
Next
Previous
Next
ลูกบอลดับไฟป่าเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพของประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ที่มา
การดับไฟป่ายากลำบากต่อเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าบ่อยครั้งทั้งเกิดจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์
เกิดเป็นนวัตกรรม
“ลูกบอลดินน้ำดับไฟ” ลูกบอลที่บรรจุน้ำดินขาวที่มีคุณสมบัติความหนืดและหนัก ทำให้สามารถตัดวงจรการเกิดไฟไหม้ป่าได้ อีกทั้งสารแคลเซียม คาร์บอเนต ในน้ำดินขาวยังมีส่วนช่วยปรับสภาพของหน้าดินที่ถูกไฟไหม้
Previous
Next
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมดและแมลง ด้วยวัตถุดิบจากธรรชาติ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว กทม.
ที่มา
มดและแมลงที่มีในธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนมีจำนวนมากเกินไป ซึ่งส่งสร้างความเดือดร้อนให้กันเกษตรกรและชาวบ้าน ทำให้มีการใช้สารเคมีในการกำจัดมดและแมลงเหล่านี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม
เกิดเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมดและแมลงที่สกัดจากยางไม้สน โดยกระบวนการเคี่ยว ที่มีส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติเช่น สมุนไพร ยางไม้สน เกลือ
Previous
Next
Previous
Next
อุปกรณ์ลดการใช้ทิชชู่ในห้องน้ำ ภายในโรงเรียน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
ที่มา
ขยะจากการใช้กระดาษทิชชู่อย่างสิ้นเปลืองที่มีจำนวนมาก ขยะที่เกิดจากกระดาษทิชชู่จึงเป็นสาเหตุของการเกิดแหล่งสะสมเชื้อโรคและแบคทีเรียและส่งกลิ่นเหม็นให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในห้องน้ำ
เกิดเป็นนวัตกรรม
นวัตกรรมเครื่องให้บริการกระดาษชำระที่สามารถใช้ง่ายเพียงกดสวิตช์เครื่องก็จะบริการกระดาษชำระที่มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละครั้ง
Previous
Next
Previous
Next
เครื่องกำจัดฟางข้าวและเพิ่มมูลค่า วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
วิทยาลัยเทคนิดลำปาง
ที่มา
กระบวนการดั้งเดิมของคนในชุมชนในการกำจัดฟางข้าวด้วยการเผาส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ
เกิดเป็นนวัตกรรม
เครื่องย่อยเศษฟางข้าวเพื่อนำไปใช้เป็นอาหารหยาบให้กับโคนมหรือสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดอื่น ๆ โดยมีกลไกเป็นระบบมอเตอร์ในลักษณะคล้ายเครื่องปั่นด้วยใบมีด 3 แฉก
Previous
Next
Previous
Next
โคมไฟไม้หวายเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ.เชียงใหม่
ที่มา
คนในชุมชนนำเศษไม้ไผ่และเศษหวายไปกำจัดทิ้งโดยการเผา จึงทำให้เกิดมลพิษในอากาศและกระทบต่อสุขภาพและทางเดินหายใจของคนในชุมชน
เกิดเป็นนวัตกรรม
โคมไฟจากเศษไม้หวาย ที่มีลวดลายต่าง ๆ โดยใช้วิธีการสาน การอัดขึ้นรูป ประยุกต์ร่วมกับเครื่องพ่นน้ำหอมอโรม่า
Previous
Next
Previous
Next
ธนาคารพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพกพา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ที่มา
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือ อสม. ในพื้นที่ในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถหาแหล่งพลังงานสำรองได้หรือหาได้ยาก
เกิดเป็นนวัตกรรม
แหล่งพลังงานสำรองสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประกอบด้วยแบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายไฟ และใช้แผงโซลาเซลล์เป็นตัวแปลงพลังงานความร้อน มีน้ำหนักรวม 3 กิโลกรัม
Previous
Next
Previous
Next
เครื่องผสมอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ กทม.
ที่มา
เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวมีความยากลำบากในการผสมอาหารวัวเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการผสมอาหารค่อนข้างนาน อีกทั้งยังต้องอาศัยเครื่องมือหลายอย่างจึงเกิดความยุ่งยากและต้นทุนมาก
เกิดเป็นนวัตกรรม
เครื่องผสมอาหารสำหรับโคพันธุ์ ที่มีระบบการตั้งเวลาในการหมุนใบพัดและป้อนอาหารลงถาดโดยไม่ต้องใช้แรงคน ใช้มอเตอร์ที่มีใบพัด 2 ชั้น และใบพัดตั้งเอียง 40-50 องศา เพื่อการคลุกเคล้าอาหารให้เข้ากัน
Previous
Next