นวัตกรรมด้านการลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต

Previous
Next
ไฟส่องสว่างป้องกันอุบัติเหตุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เชียงใหม่
ที่มา
นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักต้องมีความเสี่ยงกับสัตว์เลื้อยคลานและแมลงมีพิษ จากสถาพแวดล้อมที่ล้อมรอบด้วยป่า และบริเวณทางเดินไม่มีไฟส่องทางอย่างเพียงพอ
เกิดเป็นนวัตกรรม
ไฟส่องสว่างทางเดินโดยใช้ตัวเพียโซอิเล็ก. ทริคเป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเหยียบแผ่นทางเดินจะเกิดพลังงานกลและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ป้อนเก็บเข้าสู่แบตเตอรี่
Previous
Next
Previous
Next
นวัตกรรมสร้างความตระหนักถึงภัย ของมลพิษทางอากาศ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ที่มา
สถานการณ์ด้านฝุ่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ การเผาขยะทางการเกษตรทำให้ปริมาณฝุ่นควันสะสมเกินค่ามาตรฐาน สำหรับในพื้นที่เฉพาะ
เกิดเป็นนวัตกรรม
เครื่องแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM 2.5 ในรูปแบบตู้ที่แสดงระดับความปลอดภัยของค่าฝุ่นและวัดอุณหภูมิได้ และมีส่วนที่เป็นเสา Sensor แยกออกมาสำหรับตรวจจับค่าฝุ่น พร้อมกับการลิงค์ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน Line
Previous
Next
ตู้ยาส่งเสริมการรับประทานยาของผู้สูงอายุได้อย่างถูกวิธี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เชียงใหม่
ที่มา
ผู้สูงอายุหลงลืมรับประทานยา ทำให้รับประทานยาไม่ตรงตามคำสั่งแพทย์ ส่งผลต่อการรักษาโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคประจำตัว
เกิดเป็นนวัตกรรม
ตู้ยาจากวัสดุทึบแสงที่ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดยาให้กับผู้สูงอายุตามกำหนดรับประทานยา มีฟังก์ชันของไฟและเสียงสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งเวลาทานยา โดยกำหนดการแจ้งเตือนและตรวจสอบการทานยาผ่าน Application ไปยังปลายทางตามที่ผู้ใช้ต้องการ
Previous
Next
นวัตกรรมการลดอุบัติเหตุ จากการจราจรภายในชุมชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กทม.
ที่มา
ชุมชนที่อยู่ติดกับเขตอุสาหกรรม นวนคร มีการจราจรที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มีระบบการป้องกันหรือแจ้งเตือนภัยบนถนนไม่มีป้ายสัญญาณจราจรที่ชัดเจน
เกิดเป็นนวัตกรรม
ป้ายสัญญาณจราจรจากพลังงานโซลาเซลล์ที่แจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากแรงกระแทก โดยมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ วัดค่าความเอียงและวัดค่าความสั่น ซึ่งเมื่อเกิดค่าแรงเหล่านี้ขึ้นจะมีการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้าชุมชน
Previous
Next
นวัตกรรมการเปิดและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ ด้วยแอพพลิเคชัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ กทม.
ที่มา
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยที่อาศัยอยู่บ้านเพียงลำพังมีความยากลำบากในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่สามารถสั่งการเครื่องใช้ใฟฟ้าในระยะไกลได้ เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพและการเคลื่อนย้ายร่างกาย
เกิดเป็นนวัตกรรม
นวัตกรรมระบบปิด-เปิดพัดลม 2 ระบบผ่านแอพพลิเคชันด้วยโปรแกรม Arduino ซึ่งสั่งการตามอุณหภูมิความร้อนและการสั่งด้วยมือ และมีระบบแสงสว่างจากเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว พร้อมทั้งการเชื่อมต่อกับแผงโซลาเซลล์ 24 ชั่วโมง
Previous
Next