สนับสนุนการทำงานของพวกเรา

9cRHWYxV

มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

เลขที่บัญชี (ออมทรัพย์)

428-020159-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต

มูลนิธิสามารถออกหลักฐานแสดงการบริจาคได้ 
แต่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ส่งหลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่จัดส่งใบเสร็จมาที่
siy.innovation@gmail.com