เทศบาลตำบลบ้านกล้วย

จังหวัดชัยนาท

ตำบลต้นแบบ

เทศบาลที่ยืนอยู่บนความท้าทายในบริบทสังคมเมือง การรวมตัวเด็กและเยาวชนเป็นไปได้ยาก แต่อย่างไรก็ไม่หวั่น เพราะฝันที่จะพัฒนางานเด็กและเยาวชน

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

ผลการดำเนินโครงการ

Learning space

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ