เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

จังหวัดสุโขทัย

ตำบลต้นแบบ

สภาเด็กและเยาวชนก้าวหน้า ฟ้าสีครามสดใส สุดขอบสุโขทัย น้ำใจพี่น้องหาดเสี้ยว แต่ถ้าเลี้ยวขวาไปอุตรดิตถ์

โครงการตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-ปัจจุบัน

ผลการดำเนินโครงการ

Learning space

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ