องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

จังหวัดกาญจบุรี

ตำบลต้นแบบ

ชุมชนแห่งความสร้างสรรค์ มีกิจกรรมให้เด็กทำตลอดทั้งปี เน้นความเป็นกันเองระหว่างเจ้าหน้าที่และเยาวชน ที่นี่ไม่มีท่านนายก มีแต่ลุงนายก

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

Learning space​​

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ