องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง

จังหวัดพิจิตร

ตำบลต้นแบบ

กล้วยเฉียบวัดขวาง ที่นอกจากกรอบแล้วยังฉาบจนบางเฉียบ อร่อย ถูกใจ ใครชิมแล้วเคี้ยวกรุบ ขอเลี้ยวรถกลับมากินใหม่

โครงการตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-ปัจจุบัน

ผลการดำเนินโครงการ

Learning space

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ