องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

จังหวัดยะลา

ตำบลต้นแบบ

เมืองแห่งต้นขี้เหล็ก เด็กๆ น่ารัก มีจุดเด่นด้านการทำงานกับเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพบกับโครงการ “อย่า(ยะ)หาทำ” เร็วๆนี้

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

ผลการดำเนินโครงการ

Learning space​

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ