article_2024_10cover
บทความ

Local Youth Local Space : ‘สภาเด็กและเยาวชน’ พื้นที่นอกห้องเรียนในท้องถิ่น ที่ให้เด็กเยาวชนมีโอกาสเติบโตและส่งเสียงของตนเอง

ระบบการศึกษาไทยให้พื้นที่ในการส่งเสียงและโอกาสเติบโตแก่เด็กและเยาวชนหรือไม่? หากคุณเป็นหนึ่งคนที่ลังเลจะตอบว่าประโยคข้างต้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ อยากให้คุณลองย้อนกลับมาถามตัวเองว่า แล้วพื้นที่ไหนที่ให้คุณในวัยเด็กมีโอกาสเติบโตและพัฒนาตัวเองอย่างถ่องแท้แน่นอน เอาเข้าจริงแล้ว

อ่านต่อ »