article-cover-bas
บทความ

ไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ถูกจุดโดยคนรุ่นใหม่ : เมื่อการรวมตัวเพื่อเรียกร้องและตั้งคำถามเป็นเรื่องปกติของเยาวชนไทย

“เด็กและเยาวชน ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมือง” เชื่อว่านี่คงเป็นประโยคที่ผู้อ่านเคยเห็นผ่านตาหรือไม่ก็เคยพบเจอประโยคคล้ายคลึงแบบนี้อยู่บ้าง ในยุคสมัยหนึ่งเด็กและเยาวชนอาจมองว่าเรื่องการเมืองหรือการชุมนุมเพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ

อ่านต่อ »