article-jaruwan-khammuang
บทความ

“หนูน้อยแพรวากับผ้ากกหูก” จากต้นทุนท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ของสภาเด็กและเยาวชน

“ระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร จากบ้านเข้าไปในเมืองไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานของพวกเราเลยครับ” ประโยคบอกเล่าแสดงถึงความมุ่งมั่นที่เปี่ยมล้นผ่านแววตาและน้ำเสียงที่หนักแน่นจาก

อ่านต่อ »
what-next-thai-education
บทความ

การศึกษายุคใหม่ควรไปทางไหนดี กับสถิติจากนานาประเทศ

หนึ่งในความขัดแย้งยอดนิยมเรื่องการศึกษาคือการปะทะทางความคิดกันระหว่าง “การศึกษาที่เน้นความรู้พื้นฐานวิชาการ เสริมสร้างวินัย” กับ “การศึกษาที่เน้นความคิดสร้างสรรค์

อ่านต่อ »