generation-gap
บทความ

ชวนสำรวจช่องว่างระหว่างวัยกับการทำงานเด็กเยาวชน

ในระยะ 30-50 ปีที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนงานด้านเยาวชน ทั้งเพื่อเป็นไปตามการลงนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

อ่านต่อ »