article-innovator
บทความ

อสมการเรียนรู้ของนวัตกร

ถอดบทเรียนกรณีการเรียนรู้ของนักศึกษาอาชีวะ สไตล์มะขามป้อม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวะเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เดือนสิงหาคม เป็นฤดูการเรียนรู้ใหม่ที่วิทยาลัยอาชีวะทั่วประเทศเปิดภาคการศึกษา

อ่านต่อ »