article-yada
บทความ

พื้นที่ของเยาวชน พื้นที่ของทุกคน : การออกแบบพื้นที่สำหรับเยาวชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

พื้นที่คือคุณภาพชีวิต พื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่กลุ่มอายุที่อาศัยอยู่ภายในเมือง ชุมชนหรือหมู่บ้าน พื้นที่เหล่านี้ถูกออกแบบให้เอื้อต่อการใช้งานที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นลานแอโรบิค

อ่านต่อ »