article_2024_1cover
บทความ

4 ทศวรรษสไตล์การแต่งตัวที่เปลี่ยนไปกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

หากมองเพียงผิวเผินเสื้อผ้าอาจเป็นเพียงสิ่งสามัญธรรมดาที่มีไว้เพื่อปกปิดร่างกาย แต่ลึกลงไปกว่านั้นเสื้อผ้ายังเป็นสิ่งที่ผู้คนหลากหลายช่วงวัยนิยมสวมใส่เพื่อความสวยงาม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพรวมไปถึงเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวของพวกเขาเอง การสวมใส่เสื้อผ้ายังสัมพันธ์โดยตรงกับค่านิยมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย สไตล์การแต่งตัวหรือเสื้อผ้าที่เป็นที่นิยมในยุคต่าง

อ่านต่อ »