article_2024_4coverWB
บทความ

อาหารกลางวันเป็นมากกว่าความอิ่มท้อง : วิกฤติอาหารกลางวันในเยาวชนไทย

หลาย ๆ คนอาจจะเคยเห็นกระแสวิพากวิจารณ์ประเด็นปัญหาอาหารกลางวันของเด็กวัยเรียนที่น้อยทั้งปริมาณและคุณภาพบนหน้าสื่ออยู่บ่อยครั้ง มีคนเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัวจำนวนมากว่า หลาย

อ่านต่อ »