SIYphase4PRcover
ข่าวสาร

รับสมัคร! ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่ SEASON 2

“ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่ ท้องถิ่นไทยจะไม่เหมือนเดิม” เปิดรับสมัครท้องถิ่นที่สนใจงานด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนท้องถิ่นไปด้วยกันภายใต้แนวคิด “เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

อ่านต่อ »
article-cover-oil
บทความ

สภาเด็กและเยาวชนกับการทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในอดีตที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำงานเฉพาะแต่ในส่วนของราชการเพียงอย่างเดียว แต่จริง ๆ แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีส่วนร่วมกับชุมชนในหลายส่วน โดยเฉพาะในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและเยาวชนนั่นก็คือ

อ่านต่อ »
261250489_1333790503738906_8022879422120862614_n
ข่าวสาร

[SIY committee] : รวมพลังเครือข่าย สู่การพัฒนาตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โครงการตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

อ่านต่อ »
newsupdate-18:09:2021-2
ข่าวสาร

รับสมัครผู้สนใจงานพัฒนาเด็กเยาวชน เรียนรู้หลักสูตร “Coach for Change : ส่งเสริมคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น” (ONLINE)

โครงการตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคลากรท้องถิ่นและผู้สนใจงานด้านการพัฒนาเด็กเยาวชน เข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “Coach for

อ่านต่อ »
article-jaruwan-khammuang
บทความ

“หนูน้อยแพรวากับผ้ากกหูก” จากต้นทุนท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ของสภาเด็กและเยาวชน

“ระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร จากบ้านเข้าไปในเมืองไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานของพวกเราเลยครับ” ประโยคบอกเล่าแสดงถึงความมุ่งมั่นที่เปี่ยมล้นผ่านแววตาและน้ำเสียงที่หนักแน่นจาก

อ่านต่อ »