SIYphase4PRcover
ข่าวสาร

รับสมัคร! ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่ SEASON 2

“ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่ ท้องถิ่นไทยจะไม่เหมือนเดิม” เปิดรับสมัครท้องถิ่นที่สนใจงานด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนท้องถิ่นไปด้วยกันภายใต้แนวคิด “เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

อ่านต่อ »