article-cover-oil
บทความ

สภาเด็กและเยาวชนกับการทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในอดีตที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำงานเฉพาะแต่ในส่วนของราชการเพียงอย่างเดียว แต่จริง ๆ แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีส่วนร่วมกับชุมชนในหลายส่วน โดยเฉพาะในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและเยาวชนนั่นก็คือ

อ่านต่อ »