article-cover-jane
บทความ

ท้องถิ่นอยู่ตรงไหนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั้น เป็นปรากฎการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดจากปัจจัยหลักเพียง 2

อ่านต่อ »
generation-gap
บทความ

ชวนสำรวจช่องว่างระหว่างวัยกับการทำงานเด็กเยาวชน

ในระยะ 30-50 ปีที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนงานด้านเยาวชน ทั้งเพื่อเป็นไปตามการลงนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

อ่านต่อ »