article-pongsatorn-1
บทความ

มองเด็กในฐานะ “มนุษย์” ในวันนี้ ที่มิใช่แค่ “ผู้ใหญ่” ในวันหน้า (ตอนที่ 1)

“เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” และ “เด็กคืออนาคตของชาติ” สองประโยคคุ้นเคยที่เราทุกคนคงได้ยินหรือได้รับรู้เป็นอย่างดีผ่านการเติบโตตลอดช่วงเวลาของเราในสังคมไทย

อ่านต่อ »