article-sirikorn-thakantho
บทความ

เมื่อเด็กจริงจัง และผู้ใหญ่จริงใจ: ส่งต่อหัวใจที่อ่อนโยนจากรุ่นสู่รุ่นของสภาเด็กและเยาวชน ตำบลท่าคันโท

“การเลี้ยงเด็กหนึ่งคนต้องใช้คนทั้งหมู่บ้าน” คำกล่าวนี้ แม้ว่าโดยความหมายโดยนัยแล้วผู้กล่าวน่าจะหมายถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กย่อมมีความสำคัญกับการเติบโตขึ้นของเด็กคนคนหนึ่ง แต่หากแปลตรงตัวการพัฒนาเด็กที่ใช้คนทั้งหมู่บ้านก็มีให้เห็นจริง ๆ

อ่านต่อ »