องค์การบริหารส่วนตำบลกะดุนง

จังหวัดปัตตานี

ตำบลต้นแบบ

สภาเด็กและเยาวชนเข้มแข็ง ด้วยการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทุกคนใน อบต. ที่พร้อมจะเป็นที่พึ่งของน้องๆ เสมอ

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

ผลการดำเนินโครงการ

Learning space​

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ